Analýza cílového publika

Patrik Jankov
|
20.2.2024

Dobře definovaná cílová skupina vám umožní vytvářet obsah a design vašeho webu, který nejlépe vyhovuje potřebám vašich návštěvníků.

Cílová skupina

Cílová skupina (target audience) představuje skupinu poteciálních zákazníků, u kterých na základě jejich charakteristik existuje předpoklad, že by mohli mít zájem o vaši službu či produkt.

Persona

Personou se myslí detailní fiktivní profil osoby, která představuje ideálního zákazníka pro váš produkt či služby. Je více specifická, než cílová skupina. Pro potřeby vašeho webu si vytvořte 3 až 5 person.

Ať již budete vytvářet persony či obecnější cílové skupiny, pro analýzu vás budou zajímat demografické, psychografické a ekonomické údaje, používané technologie, chování na webu. Pokud již webové stránky nějaký čas máte, mnoho z těchto údajů zjistíte v Google Analytics. Jestliže webové strán ky teprve tvoříte, můžete se pokusit vaši cílovou skupinu odhadnout, také si můžete pomoci krátkými dotazníky, za které na webu pro motivaci nabídnete nějakou malou odměnu.

Demografické údaje

 • Lokalita: Jsou vaši uživatelé ze specifického regionu? Jsoum převážne z hlavníhno města? Byslí ve větším městě nebo na venkově?
 • Věk: Cílíte na teenagery? Na mladé lidi budující rodinu? Na již zabezpečené lidi od 35 let? Na skupinu 50+? Na seniory?
 • Pohlaví: Hraje pohlaví důležitou úlohu u vašeho produktu či služby? Různá pohlaví mají různé nákupní preference.
 • Vzdělání: Lidé jakého vzdělání kupují vaše produkty?
 • Stav: Jsou svobodní? Jsou ženatí s rodinou? Nebo již rozvedení?
 • Děti: Mají děti? A kolik? A jakého věku?

Psychografické údaje

 • Zájmy: Jaké zájmy a koníčky, to čemu se věnují ve volném čase, mají vaši potenciální zákazníci?
 • Hodnoty: Jaké vyznávají principy a hodnoty? Jsou konzervativní nebo spíš liberální?
 • Motivy: Co je motivuje k nákupu?
 • Potřeby: Jaké jsou jejich potřeby a jaké řeší problémy?
 • Jak tráví volný čas: Tráví volný čas spíš pasivně, nebo volí různorodé akticity jako je zahrádka, sport, výlety, koníčky, čas s přáteli a rodinou?

Ekonomické údaje

 • Příjmy: Mají spíše nižší příjmy, průměrný příjem nebo příjem vyšší?
 • Ochota utrácet: Jsou spořiví nebo jsou ochotni více utrácet i za věci, které nezbytně nepotřebují? Nakupují impulzivně nebo si potřebují nákup více rozmyslit?
 • Zaměstnání: Se zaměstnáním souvisí příjem uživatele a také kolik má volného času a jak ho tráví.

Technologie

 • Zařízení: Je zvyklý přistupovat na webu ze stolního počítače nebo preferuje spíše mobil?
 • Operační systém: O uživatele vypovídá i jaký používá operační systém? Jedná se o konzervativního uživatele Windows nebo je to linuxový nadšenec, Má telefon s Androidem nebo stylový iPhone?
 • Prohlížeč: Jaký je jeho oblíbený prohlížeč? Používá jako většina uživatelů Chrome? V korporátní sféře je zas dominantní Edge. Uživatelé Samsungu často použivají Samsung Internet.

Chování na webu

 • Zdroje návštěvnosti: Jak vás našli vaši potenciální zákazníci? Přímo? Z vyhledávačů? Z odkazů na jiných stránkách? Ze sociální sítí?
 • Stránky: Které vaš stránky patří mezi nejnavštěvovanější? Které naopak bez zájmu opustí?
 • Konverze / Události: Jsou na vašem webu aktivní? Máte tvrdé konverze (nákup produktu či poptávku služby)? Máte měkčí konverze (soba na stránce , scrollování do konce, telefonát, formulář, email, stažení dokumentu)?
 • Konverzní cesty. Jak se lidé pohybují po vašem webu, než udělají požadovanou konverzi?

Závěrem

Stanovení cílových skupin a tvorba person jsou důležité faktory pro úspěšnost vašich webových stránek. Jsou užitečné pro stanovení cílů webu, designu a grafiky stránek, stylu článků, formy nabídky produktů či služeb. Také vám významně pomohou pči reklamních kampaních.

TIP: Pokud je vaším zákazníkem jiná firma (B2B), cílovou skupinou jsou lidé v té firmě s rozhodovacími a nakupovacími pravomocemi.

Pár rad závěrem

 • Nesnažte se zavděčit všem, nikdy nebudete mít produkt či službu, která osloví všechny lidi.
 • Vaši zákazníci nebudou všichni stejní, tvořte jim služby na míru jejich potřebám.
 • Nesnažte se své služby lidem nutit, najděte ty lidi, kteří vaše služby a produkty chtějí či potřebují.
 • Neustále monitorujte a aktualizujte informace o vaší cílové skupině.