Jak důležité jsou nadpisy?

Patrik Jankov
|
15.2.2024

V dnešním díle našeho seriálu si probereme další prvek z onpage faktorů a tím jsou nadpisy, anglicky heading. Dokument html umožňuje mít až šest úrovní nadpisů od hlavního, nejdůležitějšího značeného H1 až po nejmenší H6.

Nadpisy jako SEO faktor

V dřívějších dobách byl hlavně nejdůležitějšímu nadpisu úrovně H1 přisuzován velký význam pro vyhledávače. Svědčí o tom například i to, že jedna z předních marketingových agentur se nazývá H1.cz. Jak už tomu bylo i s jinými prvky, např. meta tagem keywords, byla tato skutečnost zneužívána k tapetování nadpisů klíčovými slovy. To vedlo zákonitě k tomu, že hodnota tohoto faktoru pro SEO v očích vyhledávačů klesla. Ono vůbec v obecnější rovině se vyhledávače brání, aby řekly, že některý SEO faktor je kriticky důležitý, webovou stránku se snaží hodnotit komplexně a o každém faktoru hovoří jako o jednom z mnoha.

3 základní významy nadpisů

1. Struktura dokumentu

Nadpisy obecně slouží ke strukturování dokumentu a lepšímu uchopení a porozumění textu. To je důležité nejen s ohledem na vaše čtenáře, ale i proto aby text snadněji pochopily vyhledávače. Pomocí nadpisů pomáháte vyhledávačům text lépe kategorizovat, ty pak mohou úryvek správně pochopeného textu relevantně zobrazit ve výsledcích vyhledávání, což je náš cíl.

Vždy se tradovalo, že hlavní nadpis úrovně H1 by měl být na stránce jen jeden, dle vyjádření Googlu, pokud má své opodstatnění mít jich na stránce více, ničemu to v zásadě nevadí, stejně jako naopak nevadí, pokud na stránce nemáte nadpis úrovně H1 ani jeden. Vezměte však v potaz, že pokud nadpisů H1 budete mít více, jejich význam trochu rozmělníte.

Většinou si vystačíte s nadpisy úrovně H1, H2, H3, další úrovně svým významem již odpovídají úrovni tučného textu. Představíme-li si webovou stránku jako knihu, je nadpis H1 její název, nadpisy H2 její kapitoly a nadpisy H3 podkapitoly.

Jednolitý blok se velmi špatně čte, proto i z typografického hlediska je žádoucí text rozbít na menší části pomoci nadpisů a odstavců. Správné použití nadpisů také umožňuje čtenáři rychle sdělit, o čem je daná webová stránka. Díky struktuře a hierarchii se na stránce dobře orientuje a je pro něj komfortní takový text číst. V případě potřeby mohou ihned přeskočit na tu část textu, která je konkrétně zajímá.

2. Upoutání pozornosti

Hlavní nadpis by měl především upoutat pozornost čtenáře a dobrý nadpis může rozhodnout o tom, zda si článek někdo začne vůbec číst. Lidé obsah především skenují a nadpisy by je měly zaujmout na první pohled. Dobře skenovatelný obsah je zvlášť důležitý při prohlížení stránek na menších zařízeních jako jsou mobily a tablety.

Pro poutavý nadpis platí ty samé zásady, které jsme si uvedli v částech našeho seriálu věnovanému titulkům.

3. Přístupnost stránek

Vhodně strukturovaný text pomáhá v neposlední řadě lépe a jednodušeji se na stránce orientovat handicapovaným osobám, které používají různé čtečky obrazovek.

Nadpis vs. titulek

Jak již víte, Google zobrazí váš titulek ve výsledcích vyhledávání jako modrý klikatelný nadpis. Nově Google oznámil, že může takto ve výsledcích vyhledávání zobrazit ne váš titulek, ale hlavní nadpis H1, pokud se mu bude zdát více relevantní. Rovněž nastínil, že je vhodné, aby titulek stránky korespondoval s hlavním nadpisem. To má svou logiku nejen z hlediska vyhledávačů, ale je i pro vaše čtenáře důvěryhodnější, pokud se jim na vaší stránce jako hlavní nadpis zobrazí stejný či podobný text, na jaký klikli ve výsledcích vyhledávání.

TIP: Pokud budete mít stejný titulek jako nadpis H1, určitě nic nezkazíte, spíše naopak. Součástí titulku bývá zpravidla váš brand, ten pochopitelně v hlavním nadpisu již být nemusí.

Shrnuto. Jaký je tedy význam nadpisů pro SEO?

  1. Klíčové slovo v nadpisu má stále svou váhu. V hlavním nadpisu H1 je váha vyšší než v nadpisu nižší úrovně H2.
  2. Text vhodně strukturovaný do nadpisů náleží k technickému SEO a taková stránka je lépe hodnocena vyhledávači.
  3. Patří zde i nepřímý vliv, kdy vyhledávači dobře pochopený text dává větší šanci na zobrazení vaší stránky na vyšších pozicích ve výsledcích vyhledávání.

Hlavní zásada při psaní nadpisů

Pište přirozeně, Google upřednostní uživatelsky přívětivou stránku před množstvím klíčových slov. Než abyste měli klíčové slovo v hlavním nadpisu za každou cenu, zkuste je použít přirozeně.

Pište pro lidi ne pro vyhledávače, text pomocí nadpisů organizujte prakticky i logicky.