Titulek stránky viditelný neviditelný

Patrik Jankov
|
28.1.2024

Co je titulek stránky?

Titulek stránky je značka (tag title) HTML kódu stránky určující název dané stránky. Je umístěn v záhlaví stránky (head).

Titulek stránky by měl být krátkým, přesným a výstižným popisem obsahu stránky.

Kde na stránce titulek najdu?

Vtip je v tom, že titulek na stránce moc viditelný není, uvidíte jej zpravidla jako název karty vašeho prohlížeče. Také pokud stránku uložíte do záložek, ukládá se krom url adresy právě titulek.

Titulek je silný SEO faktor

Proč je tedy titulek tak důležitý? Kde titulek rozhodně vidět je, je stránka s výsledky vyhledávání (SERP - Search Engine Result Page) daného vyhledávače (Google či Seznam). Vyhledávače jej zobrazují jako modrý klikací nadpis. Je to velmi silný SEO faktor. Pomáhá vyhledávačům porozumět tomu, o čem daná webová stránka je.

Sociální sítě

Taktéž sociální sítě mohou použít titulek jako štítek k určení toho, co se má zobrazit, pokud je daná stránka sdílena. Dlužno dodat, že sociální sítě mají pro toto i vlastní meta tagy, což vám umožňuje v případě potřeby definovat vlastní názvy odlišné od titulku. Mezi tyto meta tagy patří např. Open Graph či Twitter Card.

Optimální délka titulku

Délka titulku by měla být mezi 50 a 60 znaky, přesněji řečeno titulek by měl zabírat maximálně 580 až 600 px, neboť jinak široké je písmeno "m" a jinak písmeno "i".

Nástroj pro kontrolu délky titulku:

highervisibility.com/seo/tools/serp-snippet-optimizer/

Co když je titulek delší?

V tomto případě jej vyhledávače nezobrazí celý, ale vyhledávací roboti jej i tak vezmou v potaz celý, pokud má stále rozumnou délku.

Správná délka titulku je tedy důležitá pro to, aby byl srozumitelný a čitelný pro lidi.

Jak napsat dobrý a správný titulek?

1. Vyhledávač nebo návštěvník?

Úvodem bych zdůraznil, že vždy budete trochu bojovat mezi dvěma faktory, které jsou oba velmi důležité.

A. Hledisko vyhledávače

Jak již bylo řečeno, titulek je silný seo faktor a měl by obsahovat vaše zájmová klíčová slova. Bývá zvykem, že součástí titulku je vaše značka (brand), zpravidla se píše za svislici (|) či jiný oddělovač. Jednu stránku se zpravidla podaří zoptimalizovat pro jedno až dvě klíčová slova, z nichž jedno je hlavní.

Příklad:
Primární klíčové slovo - Sekundární klíčové slovo | Brand

Tvorba webových stránek - Webhosting | banan.cz

Poznámka:
Pokud opravdu url adresa není váš brand, nedoporučuji ji do titulku uvádět, je to zpravidla nepřehledné a špatně čitelné.

B. Hledisko uživatele

Z druhé strany by měl být titulek lákavý pro vaše potenciální návštěvníky. Co vám budou platná tři klíčová slova v titulku, když takový titulek nikoho nezaujme a málokdo na něj klikne.

Schválně, na jaký titulek byste spíš klikli?

Tvorba webu bez starostí - Nadčasový design | banan.cz

Tvorba webových stránek - Tvorba webu - www stránky | banan.cz

2. Nepřeoptimalizujte titulek

Nesnažte se do titulku násilně vměstnat co nejvíce klíčových slov, jak je vidno u druhého titulku v předchozím bodě. Rovněž vyhledávače ve stále větší míře rozumí synonymním výrazům, takže toto je zbytečné:

Půjčovna dodávek - Pronájem dodávek | Dodávky Tonda

Překombinovat titulek může být nakonec kontraproduktivní, pro vyhledávače pak nemusí být klíčová slova v něm uvedené tak relevantní a mohou jim přikládat menší váhu, případně takový titulek vůbec nezobrazí.

3. Jedinečný název titulku

Každá stránka by měla mít titulek s jedinečným názvem. Opět je to pro vyhledávače signál, že daná stránka je unikátní, rovněž takový titulek zvyšuje míru prokliku.

Titulek je prostřednictvím organického (přirozeného) vyhledávání vstupní branou na váš web, je to vaše vizitka.

Určitě se vyhněte titulkům typu:

Úvod | banan.cz nebo Domů | banan.cz

To jsou titulky s nic neříkajícím názvem, bez klíčového slova. Na takový titulek moc lidí neklikne, případně jej vyhledávače mohou nahradit nějakým vlastním.

Poznámky:
Pokud má váš eshop nebo web tisíce stránek, může to již být problém titulky vytvářet ručně, ale moderní redakční systémy zpravidla umožňují automatickou tvorbu titulku z dostupných dat na webu.

Pokud máte eshop, titulek by měl začínat konkrétním názvem produktu. Např.:

Micelární voda Flora | Pleťová kosmetika | Beauty Lady

4. Používejte v titulku váš brand

Bylo zjištěno, že použití značky v titulku zvyšuje míru prokliku a důvěryhodnost titulku, který není anonymní. Značka se zpravidla dává na konec titulku, výjimkou může být např. úvodní stránka webu, kde značka může být i na začátku.

5. Hlavní nadpis

S titulkem by měl korespondovat hlavní nadpis webu úrovně h1 a to z následujících důvodů:

Je důvěryhodnější, pokud uživatel ve vyhledávači klikne na váš titulek, stejný nebo podobný nadpis najde na vašem webu velkým písmem. Titulek i hlavní nadpis mohou být totožné, u nadpisu již nemusí být váš brand, to by mohlo vypadat nepřirozeně. U eshopu již v nadpisu nemusí být kategorie apod.

Opět je to pro vyhledávače určitý signál, že na webu je skutečně obsah, o kterém titulek tvrdí, že tam je. Nově bude více pravděpodobné, že by vám Google v případě nesouladu nahradil váš titulek právě nadpisem h1.

6. To nejdůležitější napřed

Zpravidla pro vyhledávače platí, že považují za důležitější, co je nahoře než dole, co je víc vlevo než vpravo, co je na hlavní stránce, než na její podstránce. Dle tohoto principu vaše nejdůležitější klíčové slovo umisťujte v titulku jako první.

7. Pište titulky česky

Vyhledávače si poradí se skloňováním, časováním, synonymy, diakritikou i tzv. stop slovy (zpravidla předložky, spojky, tvary slovesa být, zájmena). Nebojte se tedy psát přirozeně znějící titulky.

8. Pište titulky pro lidi

Titulek je bezesporu důležitý seo faktor, ale jeho hlavním a prvním úkolem je, aby na něj někdo klikl a dostal se tak na vaše stránky. Titulek je prostřednictvím organického (přirozeného) vyhledávání vstupní branou na váš web, je to vaše vizitka. Titulek by měl být živý a akční, pozitivní a obsahovat výstižné a přesné informace.

Některé důvody, proč vyhledávač nepoužil váš titulek

1. Příliš dlouhý název

V dřívějších dobách Google příliš dlouhý titulek jen jednoduše zkrátil, což se dalo do jisté míry předvídat, nyní se může rozhodnout jej jednoduše přepsat tak, že využije jeho libovolnou část, nebo dokonce použije jiný text na stránce.

2. Příliš mnoho klíčových slov

Titulek je přeoptimalizován větším množstvím klíčových slov i spolu nesouvisejícími (často oddělené svislicí |), klíčové fráze v něm uvedené jsou nepřirozené či kostrbaté.

3. Jiná značka

Google se z nějakého důvodu rozhodl použít jinou značku než titulek - title, např. využil značku Open Graph, kterou používá např. Facebook.

4. Zavádějící a nerelevantní titulek

Tento důvod je nejzávažnější, algoritmus vyhledávače zjistil, že titulek neodpovídá obsahu nebo není v souladu s dotazem uživatele.

5. Chybějící titulek

Není časté, aby titulek přímo chyběl, o to se vesměs redakční systémy postarají, ale často se vyskytují slova jako Úvod, Domů, Nepojmenovaný. Tato slova neobsahují žádnou nosnou informaci a Google je může nahradit.

Závěr

V tomto článku jsme si ozřejmili, co je to titulek stránky, jako má mít délku, jaká jsou pravidla pro jeho tvorbu, čeho se držet, aby jej vyhledávače správně zobrazily.

V příštím díle budeme s titulky pokračovat a představíme si 20 konkrétních tipů, fíglů a pravidel, jak napsat poutavý titulek, aby zaujal.